IGNIS

последвайте ни

ЗА НАС

Кои сме ние и какви са нашите цели?

Ние сме Сдружение „ИГНИС КАРЛОВО“, основано през 2020 година, нашите цели са да работим за изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в обществото, и създаваме условия за активизиране ролята на младите хора и техните инициативи.

Да стимулираме младежката и гражданската активност и да изявят, тяхното интелектуално и културно развитие, междукултурния и международен диалог, свободния обмен на идеи, култура, традиции, добри практики и информация.

Да работим и съдействаме за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието, културата, физическата култура, подпомагане личностната реализация и изява на младите хора.

Да подпомагаме партньорството между младежи от различни организации и страни при решаване на конкретни граждански, социални, екологични и други проблеми.

Да представляваме и защитаваме интересите на младите хора в страната и да насочваме общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора.

Да улесняваме интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация, повишаваме квалификацията на младите хора и насърчаването им за постигане на по-добри постижения.

Да бъдем инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт.

Да участваме в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежки политики.

Основатели на Сдружение "ИГНИС КАРЛОВО"

Основатели на Игнис Карлово
Кристина Балкова - Председател
Габриела Иванова
Савина Вълкова - Едже Рамаданова

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да работи оптимално за Вас. Политика за поверителност.